۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
محمدقادرقادریدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون دانشجویی
محمدقاسمی گلدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتمدیر امور فناوری اطلاعات31021015
محمدجوادمشاوری نیاحوزه معاونت دانشجویی
محمودرضاتولاحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریمعاون مدیر31021016
امیرحسناسعدیانآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
امیراشرفیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی
مهدیامیرابادی زادهدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی
حسینبارانیدانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی32227225
محمدرضابخشیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32254053
صادقپاسباندانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸