۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
محمدقادرقادریدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون دانشجویی
محمدجوادمشاوری نیاحوزه معاونت دانشجویی
محمودرضاتولاحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریمعاون مدیر
امیرحسناسعدیانآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
امیراشرفیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی
مهدیامیرابادی زادهدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی
حسینبارانیدانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی32227225
محمدرضابخشیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32254053
صادقپاسباندانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
سمیراءپوردانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸