۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
زهرابصیریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/امور هدایت استعداد های درخشانکارشناس دفتر استعداد درخشان310234123412
علیبصیریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آموزشی ریاضیکارشناس گروه آموزشی ریاضی323
محمدعلیبهدانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
یاسینبهروزیحوزه ریاست/برنامه ، بودجه و تحول اداریکارشناس مسئول آمار و منابع اطلاعات310211271127
بهنازبهفروزپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی32254049
زهرابهفروزپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری و بایگانی667
احمدبهلگردیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی359
سیدابوالفضلبهلگردیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32202488444
محمدبهنام فرپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیات علمی310262336233
علیبهنام فردپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264736473
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۹