۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
مصطفیخدادادیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی310242484248
غلامحسینامیرآبادی زادهمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی (داخلی آنالوگ: 310 ، 322 )310242474247
حسینامینی نسبپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیانباردار569
رضاملائیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتانباردار248
حسنامیرابادی زادهدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومیانجام وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی32254055322
علیرضانخعیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیانجام وظایف کارشناس گروه آموزشی شیمی87-312
منصورابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/اداره امور عمومیبایگان557
علیصفوی نژادمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیبایگان مالی310241264126
جوادحسن زادهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیبایگانی310231323132
مهدیدادرانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیبایگانی310231313131
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹