زیرسایت های دانشگاه


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
نام سایتدستهآدرس
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدانشکده هاhttp://birjand.ac.ir/fnre
دانشکده مهندسیدانشکده هاhttp://birjand.ac.ir/eng
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده هاhttp://birjand.ac.ir/ece
دانشکده هنردانشکده هاhttp://birjand.ac.ir/art
آموزشکده کشاورزی سرایاندانشکده های اقماریhttp://birjand.ac.ir/sarayan
آموزشکده کشاورزی سربیشهدانشکده های اقماریhttp://birjand.ac.ir/sarbisheh
آموزشکده معدن نهبنداندانشکده های اقماریhttp://birjand.ac.ir/nehbandan
دانشکده فنی فردوسدانشکده های اقماریhttp://birjand.ac.ir/ferdows
بسیج اساتیدسایر واحد های دانشگاهhttp://birjand.ac.ir/basijasatid
بنیاد حامیانسایر واحد های دانشگاهhttp://birjand.ac.ir/foundation
آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۷