میز خدمت

کاربر گرامی؛

از طریق لینک های زیر می توانید به خدمات الکترونیکی دانشگاه بیرجند بر حسب نوع کاربری خود، دسترسی پیدا کنید. 

در صورت نیاز به برقراری تماس با واحدهای مختلف دانشگاه، می توانید از دفترچه تلفن دانشگاه بیرجند استفاده نمایید.


تعداد بازدید:۲۱۹۸۲۵