میز خدمت

تعداد بازدید:۵۱۸۸۶۴

کاربر گرامی؛

از طریق لینک های زیر می توانید به خدمات الکترونیکی دانشگاه بیرجند بر حسب نوع کاربری خود، دسترسی پیدا کنید. 

در صورت نیاز به برقراری تماس با واحدهای مختلف دانشگاه، می توانید از راهنمای تلفن دانشگاه بیرجند استفاده نمایید.