جشنواره ملی کمند


ویژه دانشجویان دختر دانشگاههای استان خراسان جنوبی

آخرین مهلت ارائه آثار: 29 فروردین 1399

زمان برگزاری: اردیبهشت 1399

        اهداف طرح: 

  • آشنایی دانشجویان با مفاهیم مهارت نوآوری و کارآفرینی
  • ایجاد ارتباط بین دانشجویان، شرکت های دانش بنیان، کارآفرینان و صندوق های حمایت از کارآفرینی
  •  ارائه محصولات دانشجویان جهت بازدید دانشجویان و صاحبان صنایع
  •  برگزاری کارگاه های تخصصی کار و مهارت افزایی برای دانشجویان دختر

         

محورهای طرح: 

هنروصنایع دستی ( بخش رقابتی )

بهداشت، سلامت و ورزش

 کشاورزی و دامپروری

 

بخش رقابتی ( مرحله اول ):

- دانشجویان می توانند به صورت فردی یا گروهی نسبت به ارائه طرح خود  به دبیرخانه اقدام نمایند.

- در صورت راهیابی طرح و ایده به مرحله دوم ، دانشجو باید ایده اش که دارای نمونه و محصول باشد  را به آدرس دبیرخانه رویداد ارسال نماید.

- طرح ها ی دریافتی در فرصت یک هفته ای در گروه داوران رویداد بررسی و طرح های برگزیده طبق شاخص های تعیین شده از سوی شورای سیاستگذاری جهت رقابت در بخش دوم انتخاب می شوند.

- پس از انتخاب، طرح های برگزیده به دانشجویان منتخب اطلاع رسانی خواهد شد.

- طرح های برگزیده در باشگاه مهارت افزایی رویداد با حضور یک مربی بررسی و پرورش داده خواهد شد.

- برگزیدگان طرح های منتخب در دوره های آموزشی مرتبط با کارآفرینی و اشتغال زایی شرکت خواهند نمود.

 

بخش نمایشگاهی و رقابتی ( مرحله دوم ):

 دانشجویان منتخب، ایده ها و طرح های خود را به صورت انفرادی یا گروهی در یک غرفه یا فضایی که به این امر اختصاص یافته است ( شامل میز و بنر معرفی طرح) به صاحبان صنایع و سرمایه گذاران ارائه خواهند کرد.

 

اختتامیه رویداد:

 

 در مراسم اختتامیه رویداد، شرکت کنندگان در حضور داوران دفاع نهایی از ایده های خود را صورت داده و از داوران و هیات منصفه رای گرفته و برگزیده نهایی مشخص خواهد شد.

 

حمایت‌های ویژه از برگزیدگان:

مبلغ 12000000 ریال جایزه رتبه اول + معرفی به دفتر نوآوری پارک علم و فناوری جهت حمایت مالی بلاعوض ساخت نمونه اولیه

مبلغ 10000000 ریال جایزه رتبه دوم + معرفی به دفتر نوآوری پارک علم و فناوری جهت حمایت مالی بلاعوض ساخت نمونه اولیه

مبلغ 8000000 ریال رتبه سوم + معرفی به دفتر نوآوری پارک علم و فناوری جهت حمایت مالی بلاعوض ساخت نمونه اولیه

سایر طرح های برگزیده که دارای نوآوری باشند به دفتر نوآوری پارک علم و فناوری جهت حمایت مالی بلاعوض ساخت نمونه اولیه معرفی می شوند.

 

دانلود و دریافت فرم ثبت ایده یا محصول رویداد کمند

 

ارسال آثار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

تعداد بازدید:۵۸۲