رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علومفیزیکفیزیک-هسته ایکارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-اتمی و مولکولیکارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-حالت جامدکارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-فیزیک نجومیکارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-نجوم و اخترفیزیککارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-فزیک پلاسماکارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-فیزیک ماده چگالکارشناسی ارشد
علومشیمیشیمی-شیمی فیزیککارشناسی ارشد
علومشیمیشیمی-شیمی آلیکارشناسی ارشد
علومشیمیشیمی-شیمی معدنیکارشناسی ارشد
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷