رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
مهندسی برق و کامپیوتربرقمهندسی برق - مخابرات سیستمکارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترمهندسی فناوری اطلاعات- گرایش ITکارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترمهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های ارتباطی و کامپیوتریکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسیکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسی-پیش از تاریخ ایرانکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسی-دوران تاریخی ایرانکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگرکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتشناسایی ومبارزه با علفهای هرزکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتمهندسی کشاورزی-شناسائی ومبارزه با علفهای هرزکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷