رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
ادبیات و علوم انسانیزبانمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامینهج البلاغه-اخلاق و تربیت فردی و اجتماعیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامیفلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامیفلسفه و کلام اسلامی-فلسفه اسلامیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامیفلسفه و کلام اسلامی-کلام اسلامیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامینهج البلاغه - اجتماعی سیاسی و حقوق عمومیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجامعه شناسیدانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجامعه شناسیپژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد
علومفیزیکفیزیک-هسته ایکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷