رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علوم ریاضی و آمارآمارآمار ریاضیکارشناسی ارشد
علوم ریاضی و آمارآمارآمار-آمار ریاضیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسی-ادبیات رواییکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسیکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسی-پیش از تاریخ ایرانکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسی-دوران تاریخی ایرانکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگرکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷