رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علوم ریاضی و آمارآمارآمار ریاضیکارشناسی ارشد
علوم ریاضی و آمارآمارآمار-آمار ریاضیکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتاگرو اکولوژیکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش علوم علف های هرزکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذرکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسیکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگرکارشناسی ارشد
هنرباستان شناسیباستان شناسی-دوران تاریخی ایرانکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷