رشته های فعال مقطع دکتری

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علومفیزیکفیزیک-هسته ایدکترا
علومفیزیکفیزیک-اتمی و مولکولیدکترا
علومفیزیکفیزیک-حالت جامددکترا
علومفیزیکفیزیک-فیزیک نجومیدکترا
علومفیزیکفیزیک-نجوم و اخترفیزیکدکترا
علومفیزیکفیزیک-فزیک پلاسمادکترا
علومشیمیشیمی-شیمی فیزیکدکترا
علومشیمیشیمی-شیمی آلیدکترا
علومشیمیشیمی-شیمی معدنیدکترا
علومشیمیشیمی-شیمی تجزیهدکترا
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۷ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷