اهم مصوبات اخیر شورای تحصیلات تکمیلی

شرایط جدید گزارش دهی دانشجویان کارشناسی ارشد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۹ کد : ۳۳۳۶ اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۷۸

 طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 1397/01/18مقرر شد از این پس روند گزارش دهی دانشجویان کارشناسی ارشد در خصوص میزان پیشرفت تحقیق به جای ارائه گزارش سه ماهه به صورت زیر تغییر یابد:             

- پیش از ورود دانشجویان به نیمسال پنجم نیازی به ارائه گزارش در قالب کاربرگ گزارش پیشرفت پژوهشی،  وجود ندارد.                                                                                                                             

- دانشجویان برای تمدید سنوات نیمسال پنجم و پس ازآن، لازم است تا کاربرگ، گزارش پیشرفت پایان نامه را تکمیل و آن را به عنوان یکی از پیوست های ضروری، به کاربرگ درخواست سنوات منضم نمایند . بدیهی است شرایط مندرج در گزارش پیشرفت پایان نامه مبنای تصمیم گیری در مورد تمدید سنوات یا عدم تمدید سنوات دانشجو خواهد بود.