اولین ایستگاه دوچرخه در پارکینگ سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند به بهره برداری رسید.

۲۶ مهر ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۸ کد : ۱۰۱۹۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۷۴
اولین ایستگاه دوچرخه در پارکینگ سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند به بهره برداری رسید.

 به همت شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه، امور اداری و اداره تربیت بدنی و فوق برنامه ؛ اولین ایستگاه دوچرخه در پارکینگ سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند به بهره برداری رسید.

هدف از این طرح ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل نقل پاک و سلامت جمسی و روحی جامعه است

کلیه کارکنان  و دانشجویان گرامی میتوانند از دوچرخه ها در سطح دانشگاه استفاده کنند

بزودی چندین ایستگاه دیگر در نقاط پر تردد دانشگاه نصب و راه اندازی خواهد شد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۳۹۹