به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت:‏

برگزاری اولین کارگاه آموزشی مدیریت پسماند

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۳:۱۶ کد : ۱۲۲۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۵۷۳
دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه بیرجند در اولین کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ‏شرکت کرد.‏
برگزاری اولین کارگاه آموزشی مدیریت پسماند

اولین کارگاه آموزشی مدیریت پسماند توسط ‏دبیرخانه تخصصی آموزش مدیریت سبز معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ‏روز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ به‌صورت مجازی برگزار شد.‏
دکتر حجی‌پور، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه گفت: در این کارگاه، ضمن تبیین مفهوم تئوری ‏ظرفیت محیط و لزوم توجه به توان منابع محیطی، به موضوع ردپای اکولوژیک در جهان و ایران پرداخته شد. ‏در ادامه یکی از عوامل اصلی اثرگذار در افزایش ردپای زیستی انسان‌ها خصوصاً در کشور ایران، الگوی مصرف ‏حاکم بر جامعه که منجر به تولید زباله و پسماند می‌شود عنوان شد. همچنین ارتباط میان ردپای زیستی و ‏تولید پسماند و فرآیندها و راهکارهای عملیاتی به منظور کاهش تولید پسماند برشمرده شد.‏
وی افزود: در نهایت، چشم اندازهای تعریف شده و تجارب دانشگاه‌های برجسته دنیا در خصوص کاهش تولید ‏پسماند در قالب استراتژی "تولید صفر زباله" بررسی گردید.‏

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۹