برگزاری دوره آموزشی دانشگاه سبز

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۲:۱۶ کد : ۱۲۷۳۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۲۷
کارگاه آموزشی دانشگاه سبز توسط شورای راهبری مدیریت سبز با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه و مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری برای مدیران و کارکنان برگزار شد.
برگزاری دوره آموزشی دانشگاه سبز

کارگاه آموزشی دانشگاه سبز توسط شورای راهبری مدیریت سبز با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه و مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری برای مدیران و کارکنان برگزار شد. این کارگاه آموزشی با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر محمد حسن امامی رئیس انجمن مدیریت سبز ایران به صورت مجازی در مورخه 1400/02/06 به مدت 4 ساعت برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی به بیان ابعاد رویکرد مدیریت سبز که شامل کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش هزینه و خطا می‌شود پرداختند. و سپس به ابعاد دانشگاه سبز و جوانب مختلف آن اشاره شد.  در بعد اول به مدیریت منابع در نظام مدیریت دانشگاه، در بعد دوم به رفتار آموزشی و در بعد سوم به تربیت نسل سبز اشاره شد در جلسه بعد به بیان اهداف مدیریت منابع از جمله کاهش هزینه‌های عمومی و جاری دانشگاه، کاهش پسماندها و پساب‌ها و مدیریت مصرف منابع از قبیل انرژی، آب، کاغذ، حمل و نقل و ... اشاره شد و در پایان به اقدامات دفتر کار سبز و بیان چک لیست انرژی و بیان اقدامات فرهنگی، آموزشی و اقتصادی و مالی پرداخته شد.

 

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰