اهداء جوایز به برندگان مسابقه پدافندغیرعامل سال ۱۳۹۷

۲۴ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۲ کد : ۱۱۵۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۴۸
برندگان عزیز مسابقه پدافندغیرعامل سال ۱۳۹۷ با حضور در دفتر حراست دانشگاه کارت هدیه بانکی خود را دریافت نمودند.

پس از تامین اعتبار و تهیه کارت های هدیه بانکی، از برندگان مسابقه پدافند غیرعامل دانشگاه دعوت بعمل آمد تا برای دریافت کارت هدیه خود اقدام کنند.

کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه بیرجند

کلید واژه ها: مسابقه پدافند غیرعامل کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷