درخواست مجوز(تگ) ورود خودرو به دانشگاه از سمت شهرک فرهیختگان

۲۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۱ کد : ۴۰۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۰۳
درخواست مجوز(تگ) ورود خودرو به دانشگاه از سمت شهرک فرهیختگان

پیرو اطلاع رسانی قبلی، پرسنل محترم و دانشجویانی که ساکن شهرک فرهیختگان می باشند می توانند با همراه داشتن کارت خودرو( و تصویر قولنامه در صورتی که خودرو متعلق به خود فرد نیست)، کارت شناسایی پرسنلی یا دانشجویی و سند یا قولنامه مربوط به شهرک به اتاق مسئول انتظامات واقع در سازمان مرکزی دانشگاه مراجعه فرمایند./

کلید واژه ها: برچسب مجوز تردد