درخواست مجوز(تگ) ورود خودرو به دانشگاه

۲۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۱ کد : ۴۰۲ اطلاعیه ها خدمات دستورالعمل
تعداد بازدید:۲۱۵۲

پیرو اطلاع رسانی قبلی، از ورود هرگونه خودروی متفرقه به داخل دانشگاه جلوگیری به عمل آمده و این خودروها به پارکینگ پشت سازمان مرکزی هدایت خواهند شد؛ همکارانی که مایل به الصاق برچسب تردد روی شیشه اتومبیل خود هستند می‌توانند جهت ثبت پلاک و دریافت برچسب به مسئول انتظامات دانشگاه مراجعه نمایند.

کلید واژه ها: برچسب مجوز تردد

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۹