مطالب مرتبط با کلید واژه " تکریم و معارفه مدیر حراست "


برگزاری آئین تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه

برگزاری آئین تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه

آیین تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه بیرجند، با حضور دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، جمعی از مسئولان و مدیران امروز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ در سالن گردهمایی حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد و دکتر علی ثقه الاسلامی به عنوان مدیر حراست دانشگاه معرفی شد.

ادامه مطلب