واحد پشتیبانی فناوری


شرح وظایف

 • پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری رایانه ها و تجهیزات جانبی
 • بررسی و نظارت فنی بر خرید و تحویل تجهیزات سخت افزاری کامپیوتری
 • تهیه آمار تجهیزات سخت افزاری مجموعه
 • نصب و به روز رسانی و کنترل آنتی ویروس سیستم ها
 • ارائه خدمات مشاوره تهیه رایانه ها و تجهیزات جانبی در کلیه پردیس های دانشگاه
 • نگهداری سایت های کامپیوتری

همکاران واحد پشتیبانی فناوری

سیده فاطمه خراشادی زاده

  سیده فاطمه خراشادی زاده

مسئول اینترنت ،پشتیبانی سامانه تیکت


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد پشتیبانی فناوری

 •   f.khorashadizadeh[at]birjand.ac.ir

زهره علیزاده

  زهره علیزاده

پشتیبانی سامانه تیکت


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد پشتیبانی فناوری

 •   zoalizadeh[at]birjand.ac.ir

مریم حسینایی

  مریم حسینایی

پشتیبانی سامانه تیکت


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد پشتیبانی فناوری

 •   m.hoseinaei[at]birjand.ac.ir

سیده سعیده خراشادی زاده

  سیده سعیده خراشادی زاده

پشتیبانی سامانه تیکت


 •   ساختمان فناوری اطلاعات

 •   واحد پشتیبانی فناوری

 •   s_khorashadi[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۱۱۶۸