فرم اطلاعات اقامت تحصیلی

اقامت تحصیلی
 • تذکر ۱- ارائه تمامی خدمات کنسولی این دفتر مستلزم ثبت نام و تشکیل پرونده در سامانه دانشجویان غیر ایرانی (با آدرس : saorg.ir:8081) بر اساس آخرین نسخه از گذرنامه متقاضی می باشد. ۲- اطلاعات پرونده هر فرد بایستی توسط دانشگاه پذیرنده ی فرد تایید شده باشد و مجوز تحصیل متقاضی در سامانه دانشجویان غیر ایرانی نیز صادر شده باشد.
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی (تخلص)*
  3
 • نام پدر*
  4
 • تابعیت*
  5
 • شماره گذرنامه (پاسپورت)*
  6
 • نوع درخواست*
  7
 • شماره پرونده سااُرگ*
  8
 • کد رهگیری تکمیل اطلاعات در سامانه دانشگاه بیرجند (تکمیل اطلاعات فردی)*
  9
 • تاريخ اعتبار گذرنامه (پاسپورت)*
  10
 • نام دانشگاه*
  11
 • رشته تحصيلي*
  12
 • مقطع تحصيلي*
  13
 • تعداد واحدهای گذرانده شده*
  14
 • آدرس محل تحصيل*
  15
 • تلفن*
  16
 • آدرس محل سكونت*
  17
 • موبايل*
  18
 • تاريخ تحويل مدرك*
  19
 • پست الكترونيكي (ايميل)*
  20
 • 21
 • لطفا مدارک درخواستی زیر را آپلود نمایید
  22
 • 23
 • اسکن صفحه اول گذرنامه (پاسپورت)* آپلود
   24
  • اسکن صفحه دارای مهر ورود به ایران* آپلود
    25
   • اسکن ویزای تحصیلی* آپلود
     26
    • بیمه نامه حوادث*جهت صدور این بیمه نامه به سایت http://hayateamn.ir/ مراجعه فرمایید آپلود
      27
     • اسکن گواهی اشتغال به تحصیل یا نامه معرفی به دفتر کنسولی* آپلود
       28
      • 29