فرم ثبت نام کارشناسی

فرم ثبت نام داوطلبان پذیرش دانشجوی خارجی مقطع کارشناسی -سال -99-1398
 • مشخصات فردی*
  0
 • 1
 • نام خانوادگی:*
  2
 • نام:*
  3
 • نام پدر:*
  4
 • جنسیت*
  5
 • کد ملی/ شماره گذرنامه:*
  6
 • محل صدور شناسنامه:*
  7
 • محل تولد:*
  8
 • تابعیت:*
  9
 • دین:*
  10
 • **داوطلب گرامی! کد ملی/شماره پاسپورت/شماره کارت هویت باید یک عدد ده رقمی باشد. در صورتیکه کد ملی/شماره پاسپورت/شماره کارت هویت متعلق به شما کمتر از ده رقم است لطفا به سمت چپ آن 0 اضافه نمایید **در كليه مراحل ثبت‌نام، تكميل مواردي كه با ستاره قرمز نشانه‌گذاري شده‌اند؛ الزامي است.
  11
 • دسته
  12
 • رشته و گرایش انتخابی*
  13
 • رشته و گرایش انتخابی - اولویت 1*رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید
  14
 • رشته و گرایش انتخابی - اولویت 2*رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید
  15
 • رشته و گرایش انتخابی - اولویت 3*رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید
  16
 • دسته
  17
 • سوابق تحصیلی*
  18
 • دیپلم
  19
 • معدل دیپلم:*
  20
 • رشته تحصیلی:*
  21
 • محل تحصیل:*
  22
 • تاریخ اخذ مدرک:*
  23
 • پیش دانشگاهی
  24
 • معدل:*
  25
 • رشته تحصیلی:*
  26
 • محل تحصیل:*
  27
 • تاریخ فارغ التحصیلی:*
  28
 • اطلاعات رشته کنونی
  29
 • نام رشته:*
  30
 • معدل:*
  31
 • دانشگاه محل تحصیل:*
  32
 • تعداد واحد گذرانده:*
  33
 • دسته
  34
 • اطلاعات تکمیلی*
  35
 • نشانی دقیق داوطلب:*
  36
 • کدپستی:*
  37
 • تلفن همراه:*
  38
 • تلفن تماس:*
  39
 • دوره آموزشی زبان فارسی مورد تقاضا:*
  40
 • دسته
  41
 • تعهد نامه
  42
 • اینجانب تعهد می نمایم ضمن اطلاع از کلیه مفاد آیین نامه پذیرش دانشجوی خارجی، صحت اطلاعات درج شده در این پرسشنامه را تایید نموده و در صورت پذیرش در دانشگاه بیرجند کلیه مقررات و آیین نامه های مربوطه را رعایت نمایم.
  43
 • آدرس پست الکترونیک:*
  44
 • توضیحات ضروری داوطلب:*
  45
 • بیوگرافی:*
  46
 • نحوه آشنایی خود را با دانشگاه بیرجند شرح دهید:*
  47
 • 48
 • آپلود مدارک
  49
 • مدارک هویتی (کارت هویت یا گذرنامه)*مدارک هویتی شامل گذرنامه معتبر دارای روادید و اقامت یا دفترچه پناهندگی و یا کارت هویت صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور می‌باشد آپلود
   50
  • مدرک تحصیلی دیپلم به همراه ریزنمرات و ترجمه انگلیسی* آپلود
    51
   • مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی به همراه ریزنمرات و ترجمه انگلیسی* آپلود
     52