فرم درخواست صدور برگه ی اشتغال به تحصیل

فرم درخواست صدور برگه ی اشتغال به تحصیل
 • 0
 • نام و نام خانودگی*مطابق با گذرنامه
  1
 • رشته تحصیلی*
  2
 • گروه و دانشکده محل تحصیل*
  3
 • ایمیل*
  4
 • شماره تماس*
  5
 • هدف سفر*
  فرصت مطالعاتی
  کنفرانس علمی
  6
 • 7
 • فرصت مطالعاتی
  8
 • نام دانشگاه اعزامی:*
  9
 • تاریخ دقیق شروع دوره:*لطفا تاریخ میلادی مربوطه را وارد کنید
  10
 • تاریخ دقیق پایان دوره:*لطفا تاریخ میلادی مربوطه را وارد کنید
  11
 • نام کشور اعزامی:*
  12
 • نام استاد خارجی دعوت کننده:*
  13
 • 14
 • کنفرانس علمی
  15
 • نام دقیق کنفرانس:*
  16
 • تاریخ برگزاری کنفرانس:*لطفا تاریخ میلادی مربوطه را وارد کنید
  17
 • 18
 • نامه خطاب به کجا باشد*
  19
 • درخواست اطلاعات دیگر توسط سفارت*
  20
 • 21
 • توجه: * جهت صدور برگ اشتغال به تحصیل به زبان انگلیسی گرفتن برگ اشتغال به تحصیل خطاب به دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند از معاونت آموزشی دانشگاه الزامی است.
  22
 • لطفا گواهی اشتغال به تحصیل فارسی خود را در این قسمت آپلود کنید* آپلود
   23
  • جهت ارتباط با کارشناس دفتر بین الملل با این شماره تماس بگیرید : 985631021209+
   24