اعطای ۵ بورسیه نوع ب به دانشجویان اتباع از کشور افغانستان

۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۸ کد : ۱۴۷۹۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۱

ایفای نقش در عرصه بین المللی، یکی از اهداف دانشگاه‌هاست و از شاخص های مطرح در بین المللی شدن دانشگاه‌ها، افزایش کمی و کیفی دانشجویان بین المللی است. دانشگاه بیرجند با هدف جذب دانشجویان نخبه غیر ایرانی و  ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه برای نخستین بار اقدام به جذب دانشجویان بین الملل از طریق اعطای بورس سالیانه اقدام نموده است.

بدین ترتیب خوشنودیم که به اطلاع دانشجویان محترم نخبه اتباع از کشور افغانستان برسانیم که با درخواست دفتر همکاری های علمی بین المللی و با موافقت ریاست محترم دانشگاه بیرجند جناب آقای دکتر خامسان، با بورسیه نوع ب دانشجویان زیر موافقت گردیده است: 

1. عبدالقاهر باهر متقاضی بورسیه در دوره ارشد علوم سیاسی 

2. عبدالغفار پاکزاد متقاضی بورسیه در دوره ارشد علوم سیاسی 

3. زحل صدیقی متقاضی بورسیه در دوره ارشد شیمی 

4. حجت اله نیکفر متقاضی بورسیه در دوره ارشد علوم دامی 

5. عبدالفتاح حسینی متقاضی بورسیه در دوره ارشد ریاضی