اختصاص گرنت بین المللی ERASMUS + به دانشگاه بیرجند

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۹۶۵۶ اخبار اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۵۱۱

European Commission با اختصاص مبلغ ۶۴۲۸۰ یورو (شصت و چهار هزار و دویست و هشتاد یورو) در راستای گرنت درخواستی دکتر وحید اربابی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و سرپرست گروه پژوهشی ارتوپدی-بیومکانیک تحت عنوان ERASMUS + برای حمایت از پژوهش‌های مشترک گروه پژوهشی ارتوپدی-بیومکانیک دانشگاه بیرجند با گروه ارتوپدی دانشگاه اوترخت کشور هلند موافقت نموده است.

درخواست اختصاص گرنت بر اساس همکاری‌های بین المللی موفقیت آمیز دو سال گذشته دانشگاه بیرجند و دانشگاه اوترخت و تاثیر مثبت تفاهم‌نامه جاری بین دو دانشگاه انجام گرفته است و مبلغ درخواستی برای سفر ۱۰ هیات علمی گروه پژوهشی ارتوپدی بیومکانیک دانشگاه بیرحند به دانشگاه اوترخت به مدت ۱۴ روز و سفر ۵ هیات علمی گروه ارتوپدی دانشگاه اوترخت به دانشگاه بیرجند به مدت ۱۴ روز و فرصت مطالعاتی ۴ دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند هر کدام به مدت ۳ ماه در دانشگاه اوترخت اختصاص یافته است.

تاکنون ۵ عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، ۵ دانشجوی دکتری، ۸ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۱۰ دانشجوی کارشناسی از پردیس مهندسی با گروه پژوهشی ارتوپدی-بیومکانیک همکاری نموده‌اند.