ماموریت

تعداد بازدید:۱۱۳۴
 • ایجاد ارتباط با دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و مراکز پژوهشی علمی بین‌المللی به منظور شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه بیرجند با هدف جلب همکاری‌های آموزشی و پژوهشی
 • گسترش همکاری‌های دو جانبه آموزشی، پژوهشی و فناوری با کشورهای جهان
 •  انعقاد و پیگیری اجرای توافقنامه‌های همکاری بین دانشگاه بیرجند با مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور
 • مدیریت امور دانشجویان بین‌المللی دانشگاه
 • برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی، سخنرانی‌ها، و کارگاه‌ها با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، و مراکز پژوهشی خارج از کشور
 • برگزاری همایش‌های بین‌المللی، انجام پروژه‌های بین‌المللی و پایان‌نامه‌های مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور
 • همکاری در تبادل استاد و دانشجو با خارج از کشور
 • برگزاری دوره‌های زبان و ترجمه برای اعضای هیئت علمی، دانشجویان، و کارکنان دانشگاه
 • پیگیری عضویت دانشگاه در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای
 • مدیریت امور مرتبط با فرصت مطالعاتی و شرکت در همایش‌های بین‌المللی
 • ارتقاء رتبه دانشگاه در پایگاه‌های ملی و بین‌المللی
 • مدیریت وبسایت و بروشورها و کتابچه‌های راهنمای دانشگاه به زبان‌های خارجی
 • تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های مرتبط با شرح مأموریت و وظایف با هدف تسهیل و ترغیب تعاملات علمی ـ بین‌اللملی