فرم درخواست صدور برگه اشتغال به تحصیل

متقاضی گرامی! 

با در نظر داشتن نکات مهم زیر، لطفا جهت تکمیل فرم اینترنتی درخواست صدور برگه اشتغال به تحصیل، بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید 

  • جهت صدور برگ اشتغال به تحصیل به زبان انگلیسی، گرفتن برگ اشتغال به تحصیل خطاب به دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند از معاونت آموزشی دانشگاه الزامی است.
  • در صورت درخواست اطلاعات دیگر توسط سفارت آنها را در انتهای فرم، قید فرمایید.

 

فرم اینترنتی درخواست صدور برگه اشتغال به تحصیل

تعداد بازدید:۸۱۱