فرم درخواست صدور برگه اشتغال به تحصیل

تعداد بازدید:۱۴۳۳

متقاضی گرامی! 

با در نظر داشتن نکات مهم زیر، لطفا جهت تکمیل فرم اینترنتی درخواست صدور برگه اشتغال به تحصیل، بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید 

  • جهت صدور برگ اشتغال به تحصیل به زبان انگلیسی، گرفتن برگ اشتغال به تحصیل خطاب به دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند از معاونت آموزشی دانشگاه الزامی است.
  • در صورت درخواست اطلاعات دیگر توسط سفارت آنها را در انتهای فرم، قید فرمایید.

 

فرم اینترنتی درخواست صدور برگه اشتغال به تحصیل