تماس با ما

تعداد بازدید:۴۸۶
جناب آقای دکتر مهران تقی پور

  جناب آقای دکتر مهران تقی پور

رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند


  •   دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند

مرضیه خوشحال

  مرضیه خوشحال

کارشناس امور بین الملل


  •   دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند

سید حسین حسینی

  سید حسین حسینی

کارشناس امور کنسولی


  •   دفتر امور کنسولی