تازه های پایان نامه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
1آشوری، تکتمتاریخ ادبیات داستانی دفاع مقدس از سال 1359تا1369ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
2ایمانی طبس، طیبهبررسی جایگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبس از ورود اسلام تا پایان دوره ایلخانانادبیات و علوم انسانیتاریخکارشناسی ارشد
3نیکی، خدیجهبررسی سیر تحول کارکرد عقلای مجانین در منظومه های عرفانی حدیقه الحقیقه سنایی، مصیبت نامه عطارو مثنوی معنوی مولویادبیات و علوم انسانیزبان وادبیات فارسیکارشناسی ارشد
4علیپورمقدم، زهراعقل قدسی و نقش آن در حیات انفسیادبیات و علوم انسانیالهیاتکارشناسی ارشد
5سلمانی، طاهرهآسیب شناسی منطق فهم دین در نگاه روشنفکران معاصر با تکیه برآراء سروش در بحث وحیادبیات و علوم انسانیالهیاتکارشناسی ارشد
6حاجی محمدی، مصطفیمدیریت بحران های اخلاقی از منظر نهج البلاغهادبیات و علوم انسانیالهیات و معارف اسلامیکارشناسی ارشد
7مبارکی، ملیکاتأثیر خودارزیابی، ارزیابی همسالان و ارزیابی مدرس بر کیفیت ترجمه‌ی ترجمه‌آموزادبیات و علوم انسانیزبان انگلیسیکارشناسی ارشد
8قنبری، محسنراهکارهای نجات از رویکرد دنیاطلبانه از منظر امام علی (ع)ادبیات و علوم انسانینهج البلاغهکارشناسی ارشد
9طهماسبی، محمد جوادبررسی نقش عینیت و چند معنایی واژگان در آزمون بازشناسی ترجمه: مطالعه موردی ...رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجندادبیات و علوم انسانیزبان انگلیسیکارشناسی ارشد
10محدثه خاکساربررسی انتظارات شغلی دانش جویان مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و واقعیت های بازار کار در ایرانادبیات و علوم انسانیزبان انگلیسیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۸