تازه های پایان نامه


نمایش ۱۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
پدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطعتاریخ تحویل به کتابخانه
شواکندی، مهدیهمطالعه و شناخت باغ ایرانی از منظر نگاره های مکتب هرات دوره تیموری(با تأکید برآثار کمال الدین بهزاد)هنرباستان شناسیکارشناسی ارشد1398/6/24
کرم پور، اکرمبررسی هنرهای کاربردی در بناهای اعیانی بیرجند در دوره قاجار (آجرکاری، گچ بری، آینه کاری)هنرباستان شناسیکارشناسی ارشد1398/6/30
آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۸