تازه های پایان نامه


نمایش ۲۱ تا ۲۸ مورد از کل ۲۸ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
21بیرقی طوسی، ابوالفضلبررسی انواع توابع تحریک در شبکه عصبی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسیبرق و کامپیوتربرقکارشناسی ارشد
22فراهانی، محمدطراحی و ساخت سیمولاتور خورشیدیبرق و کامپیوتربرقکارشناسی ارشد
23رضا پور بغداده، مجتبیطراحی و مدل سازی سیستم فتوولتاییک حرارتی خورشیدی در محیط متخلخل با تجهیزات متمرکز کنندهمهندسیمکانیککارشناسی ارشد
24هوشمند، بابکبهینه سازی روش ماشین بینایی به منظور تنظیم غیر مستقیم قطعات ریخته گری شده... کاربرد صنعتیمهندسیمکانیککارشناسی ارشد
25انواری، فهیمهتوسعه مدل بهینه سازی تزریق کلر در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از ... نامغلوب(NSDE)مهندسیعمرانکارشناسی ارشد
26خمسه، محبوبهبررسی تجربی و عددی اثر زاویه شیار بر انرژی شکست شارپی در فولاد ای-پی - آی ایکس شصت و پنجمهندسیمکانیککارشناسی ارشد
27جویره، عطیهبررسی توسعه حیات شهری اصفهان در دوره شاه سلطان حسین صفوی و تاثیرات سنت وقف بر آنهنرباستان شناسیکارشناسی ارشد
28شریعتی، عفت الساداتتحلیلی بر عملکرد و معماری بنای آرامگاهی سرخ کوه تونهنرباستان شناسیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸