تازه های پایان نامه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
1فرامرزی، عبدالناصرتحلیل تاریخی و ادبی سوره ی کهفادبیات و علوم انسانیادبیات عربکارشناسی ارشد
2زنگنه ابراهیمی، نجمهکتابشناسی تحلیلی مقالات فارسی درباره داستان های عاشقانه براساس فهرست مقالات فارسی ایرج افشارادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
3خویی، مجتبیبررسی زمان روایت در رمان شهری که زیر درختان سدر مرد بر اساس نظریه ژرار ژنتادبیات و علوم انسانیادبیات فارسیکارشناسی ارشد
4علیزاده درمیان، زهرهتاثیر جنسیت بر آثار چهار نویسنده ادبیات کودک و نوجوان(هوشنگ مرادی کرمانی،منوچهر احترامی و...)ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
5شهیری، محدثهبررسی سیمای کودک و نوجوان در اثار فریبا کلهر با تکیه بر سه اثر:دختر نفرین شده،پسران گل،من و درخت پنیرادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
6کارگر، حسینمقایسه ی موسیقی شعر قصاید خاقانی و استقبال های ابن حسام از این قصایدادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
7باقری نژاد، فاطمهنقد و بررسی مفهوم صدرایی تشکیک وجود در کتاب ملاصدرا و متافیزیک نوشته سجاد رضویادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد
8هجرتی، فاطمهتحلیل گفتمان انتقادی منشآت خاقانی بر اساس نظریه فرکلافادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
9حجی پور، گلساراثرات گروه های توسعه روستایی بر پایداری اقتصادی فضا(مورد: روستاهای بخش مرکزی شهرستان سربیشه)ادبیات و علوم انسانیجغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد
10ابوترابی، جمیلهنقد و بررسی کتاب راهنمای داستان در فلسفه برای کودکادبیات و علوم انسانیالهیاتکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۸