تازه های پایان نامه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
35خاقانی، حمیدرضااثر کلات گلایسینات روی، مس و آهن بر صفات تولیدی... مرغ های تخم گذار در پیک تولیدکشاورزیعلوم دامیکارشناسی ارشد
32دهقانی فردوس، نیرهاثرات سدیم آزید و اتیل متان سولفونات روی جوانه‌زنی بذر خلر (Lathyrus sativus. L)کشاورزیعلوم و تکنولوژی بذرکارشناسی ارشد
2فرهوش، فاطمهارزیابی ابزارهای ذهنی رولف دوبلی در موفقیت بر اساس آموزه های نهج البلاغهادبیات و علوم انسانیالهیات و معارف اسلامیکارشناسی ارشد
40محمدی، سجادارزیابی تاثیر نانو سیلیس برخصوصیات مکانیکی بتن الیافی پلی اتیلنمهندسیعمرانکارشناسی ارشد
42فخر شیخ الاسلامی، آروینارزیابی و مقایسه مدل‌های انتقال آلودگی در محیط‌های آبی و خاکی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHPمهندسیعمرانکارشناسی ارشد
12قربانیان، فاطمهاستخراج، جداسازی و شناسایی ترکیب بیس (2-اتیل هپتیل) فتالات از گیاه پنجه مرغی(Cynodon dactylon) و بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی آنعلومشیمیکارشناسی ارشد
18صمیمی، سکینهالگوی فرایش گرانیتوئیدهای ترشیر در شمال زمین درز سیستان- خاور ایرانعلومزمین شناسیکارشناسی ارشد
19یاور، اسمااندازه گیری مقادیر کم باقیمانده تیابندازول در نمونه های غذایی و آب به روش... نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده جدیدعلومشیمیکارشناسی ارشد
31حیدری، راضیهبررسی اثر حاد مصرف عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه بر هزینه سوخت و سازی،... فعالیت تناوبی شدید در زنان غیرفعالعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
9رضائی، زهرابررسی بازتاب اسطوره و افسانه در سریال آب پریاادبیات و علوم انسانیزبان وادبیات فارسیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸