تازه های پایان نامه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
5مؤمنی، رضااستنباط آماری تحت قید ترتیبی درختی برای میانگین جامعه های نرمال با یک گروه کنترلعلوم ریاضی و آمارآماردکتری
6عاملی، سمانهپیش بینی زمان های شکست در برخی از مدل های تعمیم یافته سانسور فزایندهعلوم ریاضی و آمارآماردکتری
9اکبری لاله، محبوبهاستنباط در قابلیت اعتماد بر اساس چندک هاعلوم ریاضی و آمارآماردکتری
7اشتری نژاد، عمادآزمون های استقلال برای سری زمانی و داده های فضاییعلوم ریاضی و آمارآمار ریاضیدکتری
13نقدی، نجمهارزیابی رقابت کونه های مختلف علف هرز در گندم با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تصاویرکشاورزیاگرواکولوژیکارشناسی ارشد
27جویره، عطیهبررسی توسعه حیات شهری اصفهان در دوره شاه سلطان حسین صفوی و تاثیرات سنت وقف بر آنهنرباستان شناسیکارشناسی ارشد
28شریعتی، عفت الساداتتحلیلی بر عملکرد و معماری بنای آرامگاهی سرخ کوه تونهنرباستان شناسیکارشناسی ارشد
16غفوری فرد، محمدارزیابی قیمت گذاری خرید برق از سرمایه گذاران تولید پراکنده در جهت بهبود... شبکه توزیعبرق و کامپیوتربرقکارشناسی ارشد
20بهروان، ایمانارائه ی یک روش داده کاوی برای کلان داده ها با استفاده از روش های ابتکاریبرق و کامپیوتربرقدکتری
21بیرقی طوسی، ابوالفضلبررسی انواع توابع تحریک در شبکه عصبی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسیبرق و کامپیوتربرقکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸