تازه های پایان نامه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
4علیپورمقدم، زهراعقل قدسی و نقش آن در حیات انفسیادبیات و علوم انسانیالهیاتکارشناسی ارشد
5سلمانی، طاهرهآسیب شناسی منطق فهم دین در نگاه روشنفکران معاصر با تکیه برآراء سروش در بحث وحیادبیات و علوم انسانیالهیاتکارشناسی ارشد
6حاجی محمدی، مصطفیمدیریت بحران های اخلاقی از منظر نهج البلاغهادبیات و علوم انسانیالهیات و معارف اسلامیکارشناسی ارشد
33صلحی زاده، ناهیدارزیابی کشت مخلوط دو رقم آفتابگردان (پروگرس و فرخ) در دو تراکم کاشت در منطقه بیرجندکشاورزیاکولوژیککارشناسی ارشد
35کرم زهی، حامدتاثیر فاضلاب تصفیه شده و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)کشاورزیاکولوژیککارشناسی ارشد
32عباس مظهری مجدتاثیر انواع خاک پوش بر رشد رویشی و زایشی زرشک بی دانهکشاورزیباغبانیکارشناسی ارشد
40حسینی، مصطفیتخمین وضعیت شارژ باتری لیتیوم - یون با استفاده ازفیلترمقاومبرق و کامپیوتربرقکارشناسی ارشد
41قمصری یزدل، محمدجزیره ای سازی عمدی و کنترل شده مبتنی بر بازیابی سیستم های قدرت بزرگ مقیاس با در... در محیط های تجدید ساختاریافتهبرق و کامپیوتربرقدکتری
42قلی زاده، سمانهطراحی یک تقویت کننده توزیع شده CMOS جدید با استفاده از تکنیک فیدبک ترانسفورمریبرق و کامپیوتربرقکارشناسی ارشد
43علی آبادی، رضاتعیین بهینه ضرایب کنترل کننده ولتاژ و جریان به منظور بهبود پروفایل ولتاژ در ریز شبکه منفصلبرق و کامپیوتربرقکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۸