بخش مرجع

تعداد بازدید:۳۴۷۵

بخش مرجع شامل کتاب‌ها و منابعی است که برای دریافت اطلاعات معین و محدود تهیه و تنظیم شده و به امانت داده نمی شوند. انواع منابع مرجع از جمله دایره المعارف ها، واژه نامه ها، فرهنگ نامه ها، اصلاح نامه ها، دانش نامه ها و سایر منابع مرجع در این بخش موجود و قابل دسترسی است.

منابع مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شامل 8800 نسخه کتاب مرجع به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی است.

 

خدمات و فعالیت های بخش:

  • آمورش و راهنمایی کاربران در خصوص چگونگی استفاده از کتاب های مرجع
  • پاسخگویی به سوالات و نیازهای اطلاعاتی کاربران به صورت حضوری و غیر حضوری (از طریق ثبت درخواست در پرتال کتابخانه)
  • ارائه خدمات مربوط به نسخه برداری از منابع با رعایت مقررات
  • انجام فعالیت های دوره ای کتابخانه از جمله قفسه خوانی، وجین منابع، صحافی کتاب های آسیب دیده و سایر فعالیت های دوره ای

 

همکاران:

عصمت نجفی

کارشناس مسئول بخش مرجع

          کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی             

شماره تماس:  VOIP 31022646 

پست الکترونیک: enajafi@birjand.ac.ir