مگاپیپر(پایگاه تامین منابع علمی)

تعداد بازدید:۶۰۵۶۴
مگاپیپر(پایگاه تامین منابع علمی)

                                                      

کاربران محترم دانشگاه بیرجند می توانند پس از مراجعه به آدرس:  http://megapaper.ir  یا   http://ezaccess.ir  و ثبت نام از امکانات ذیل بهرمند گردند:

الف- دسترسی مستقیم به بیش از ۴۰ پایگاه آنلاین مهم دنیا 

ب - جستجو و دریافت منابع علمی از بیش از ۱۸۰۰ پایگاه علمی دنیا  

ج - دسترسی به مقالات ۳۰۲۰ مجله علمی داخلی

د - دسترسی به مقالات بیش از ۵۴۰۰۰ مجله خارجی

هـ - درخواست مقاله، پایان نامه، گزارش علمی، کتاب، بخشی از کتاب، مقالات کنفراسی ،استاندارد و همچینن مقالات و کنفرانسهای فارسی بصورت مجتمع از طریق اولین موتور جستجوی منابع علمی کشور (OrcaSearch).