مگاپیپر(پایگاه تامین منابع علمی)

                                                         

کاربران محترم دانشگاه بیرجند می توانند پس از مراجعه به آدرس https://megapaper.ir  یا  http://ezaccess.ir و ثبت نام از امکانات ذیل بهرمند گردند:

الف- دسترسی مستقیم به بیش از ۴۰ پایگاه آنلاین مهم دنیا  (لیست پایگاهها)

ب - جستجو و دریافت منابع علمی از بیش از ۱۸۰۰ پایگاه علمی دنیا  

ج - دسترسی به مقالات ۳۰۲۰ مجله علمی داخلی

د - دسترسی به مقالات بیش از ۵۴۰۰۰ مجله خارجی

هـ - درخواست مقاله، پایان نامه، گزارش علمی، کتاب، بخشی از کتاب، مقالات کنفراسی ،استاندارد و همچینن مقالات و کنفرانسهای فارسی بصورت مجتمع از طریق اولین موتور جستجوی منابع علمی کشور (OrcaSearch).

    راهنمای جامع کاربران دانشگاه بیرجند           لیست مجلات فارسی               لیست مجلات خارجی

تعداد بازدید:۳۲۰۵۳