فرم ها و فرایندهای آموزشی دانشکده

فرمموضوع
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1544611660-.pdfآیین نامه ارتقاء (جدید)
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1544611729-.docxترفیع سالانه
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1544611871-.docگزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1545126083-.zipجداول تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1545126052-.zipجداول تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1544611946-.docxکاربرگ ارزیابی مقالات کمیسیون علوم انسانی
http//birjand.ac.ir/file/download/page/1544611707-.pdfآیین نامه پسا دکتری
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543896716-.pdfلیست کاربرگ های ضروری مقطع کارشناسی ارشد
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543896733-.pdfلیست کاربرگ های ضروری مقطع دکتری
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543896753-.pdfلیست مدارک لازم برای فارغ التحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۹