فارغ التحصیلان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲٬۵۱۵ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کاردانی9012136050مجتبیوکیل زادهریاضیات وکاربردها
کاردانی6613500000فرزانهروزافزوندبیری ریاضی
کاردانی6920700000مرجاناشرفیدبیری ریاضی
کاردانی7211860000لئاگلعموئیریاضی محض
کاردانی7763202600نرگسرحیمیریاضی کاربردی
کاردانی7561207000غلامرضاخسرویریاضی کاربردی
کاردانی6821100000مریماشرفیدبیری ریاضی
کاردانی8018403600سمیهمیابادیریاضی کاربردی
کاردانی6615100000علیاصغریدبیری ریاضی
کاردانی6720200000نرجسا حدی ترشیزیدبیری ریاضی
آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۷