ثبت نام مسابقات ورزشی دانشجویان جشنواره بهاره - سال ۱۴۰۰

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • شماره دانشجویی*
  3
 • شماره کد ملی*
  4
 • شماره تماس*
  5
 • مقطع تحصیلی*
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • مسابقات*
  مسابقه انجام حرکات تعادلی درخت ویژه دانشجویان دختر
  پرش جفت از پهلو از روی مانع
  چالش تعادلی حرکت فرشته ژیمناستیک ویژه دانشجویان پسر
  فوتبال همگانی دانشجویان پسر
  ووشو
  هماهنگی با توپ بسکتبال
  کاراته همگانی
  اسکواش
  8
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  9