فرم ثبت نام کلاس آموزشی شنا

فرم ثبت نام اولیه کلاس شنا مقدماتی دانشجویان غیر علوم ورزشی
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  5
 • شماره تماس*
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • مقطع تحصیلی*
  8
 • تصویر کارت دانشجویی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   9