نتایج چالش های عکس ورزشی، شنا سوئدی و طناب زنی

تعداد بازدید:۲۵۱

نتایج چالش های عکس ورزشی، شنا سوئدی و طناب زنی:

نتایج چالش عکس ورزشی:

* در این چالش از بین 80 نفر شرکت کننده به  10 نفر به قید قرعه به عنوان نفرات برتر مشخص شدند که اسامی به شرح ذیل می باشد

- آقایان: علی حیدری، علیرضا قلی پور،سید امیر عقیلی مقدم، جلیل رجبی، صادق زهدی،حمید مداح و مهدی تابعی

- خانم ها: طاهره صالحی، راضیه احمدی و الهام احمدی

نتایج چالش طناب زنی:

- آقایان: مهدی جعفرزاده، ابوالفضل حسن زاده و بهنام سلگی مقام های اول تا سوم را بدست آوردند

- خانم ها: راضیه احمدی، فائزه نبی زاده و زهرا براتی مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

نتایج چالش شنا سوئدی:

- آقایان: بهنام سلگی، بیژن هوشمند مقدم و محمد حسن پهلوان مقام اول تا سوم را بدست آوردند.