رستوران مکمل

تعداد بازدید:۴۸۷

رستوران مکمل ، به ظرفیت 50 صندلی برای برادران و 50 صندلی برای خواهران در مجتمع آفتاب، پردیس شوکت آباد واقع شده است.