سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه عمران

جهت دریافت سرفصل هر رشته، روی عبارت "اطلاعات بیشتر" کلیک نمایید.

همچنین می توانید در کانال گروه عمران عضو شوید civil_department@

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس رشتهسرفصل رشته
مهندسیعمرانمهندسی عمرانکارشناسی-https://birjand.ac.ir/file/download/grid/1610971551-civil.zip
مهندسیعمرانمهندسی عمران-محیط زیستکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530695552-.zip
مهندسیعمرانمهندسی عمران -سازهکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530696257-.zip
مهندسیعمرانمهندسی عمران-مدیریت منابع آبکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530696282-.zip
مهندسیعمرانمهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530696300-.zip
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹