دوره های برگزار شده مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی

ردیفنام دورهنحوه برگزارینام استادتخصصساعت
44اصول آموزش بزرگسالانترکیبیدکتر هادي پورشافعيعضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه بيرجند2
55نقش عوامل روان شناختی در موفقیت تحصیلی دانشجویانترکیبیدکتر محمدحسین سالاری فرعضو هیئت علمی دانشگاه2
46آشنایی با آیین نامه استخدامیحضوریدکتر سیدهمایون فرهنگ فرعضو هیئت علمی دانشگاه10
47نقش اساتید در ارتقای سلامت روان دانشجویانحضوریدکتر زهره سورگیعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند2
51علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهشحضوریدکتر محمود سنگریعضو هیئت علمی دانشگاه2
53از ویرگولاستار تا ویراستار (ویراستار کیست و چه می کند)حضوریدکتر عباس واعظ زادهمسئول کارگروه ویراستاری گروه زبان و ادبیات فارسی2
1آشنایی با سامانه آموزش الکترونیکیمجازیدکتر محمدعلی رستمی نژادعضو هیئت علمی گروه علوم تربيتي دانشگاه بيرجند4
2گزارش گیری و کار با فضای محتوا و آموزش دروس فرمولی در سامانه آموزش الکترونیکیمجازیدکترمحمدعلی رستمی نژادعضو هیئت علمی گروه علوم تربيتي دانشگاه بيرجند4
3مدیریت آموزش الکترونیکیمجازیدکترناصر مزینیعضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران3
4اشتراک تجربه الکترونیکی: بررسی دروس فرمولیمجازیدکترحمیدرضا ناصریعضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه بيرجند1
5آشنایی با آموزش الکترونیکی و آزمون سازیمجازیدکتر محمدعلی رستمی نژادعضو هیئت علمی گروه علوم تربيتي دانشگاه بيرجند2
6اشتراک تجربه الکترونیکی: گروه بندی دانشجویان در کلاسمجازیدکتر حمیدرضا ناصریعضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه بيرجند1
7چشم انداز نظام آموزش عالی در دوران پسا کرونامجازیدکتر سیدعلی اکبر صفویعضو هيئت علمي دانشگاه شيراز2
8طراحی آزمون الکترونیکیمجازیمهندس صادق پاسبانعضو هیئت علمی دانشکده فنی فردوس2
9آشنایی با امتحانات غیرحضوری و طراحی آزمون الکترونیکیمجازیدکتر محمدعلی رستمی نژادعضو هیئت علمی گروه علوم تربيتي دانشگاه بيرجند2
10تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار استوری لاین Articulate Storylineمجازیدکتر یوسف مهدوی نسبعضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي4
11مقدمه ای بر داده کاوی: پیش پردازش داده هامجازیدکتر حمیدرضا نیلی ثانی,دکتر حمید سعادت فر,دکتر مجید چهکندیاعضای هیئت علمی گروه آمار و مهندسي کامپيوتر دانشگاه بيرجند3
12نقش تفکر در سلامت روانمجازیدکتر محمدحسین سالاری فرعضو هیئت علمی گروه روانشناسي دانشگاه بيرجند2
13آشنایی با مفاهیم امنیت سایبریمجازیدکتر محمد قاسمی گلعضو هیئت علمی گروه مهندسي کامپيوتر دانشگاه بيرجند2
14نمایش های بصری و تحلیل اکتشافی در داده کاویمجازیدکتر حمیدرضا نیلی ثانی,دکتر حمید سعادت فر,دکتر مجید چهکندیاعضای هیئت علمی گروه آمار و مهندسي کامپيوتر دانشگاه بيرجند3
15دوره آموزشی روش کار با سامانه اتوماسیون اداریمجازیخانم اعظم خیرآبادیکارشناس مسئول امور فناوری6
16آشنایی با فرایندکار در سامانه آموزانهمجازیخانم آسیه شنیدهکارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی2
17آشنایی با ثبت طرح تحقیق و آموزانه پژوهشی در سامانه جامعمجازیخانم ها زینت احراری مقدم درمیان,زهرا اخلاقی رادکارشناسان تحصیلات تکمیلی و فاوا2
18تبیین آیین نامه های جدید اعطای پایه ترفیع سالیانه و تشویقیمجازیدکتر حسین خزیمه نژادمدیر امور دانشجویی دانشگاه بیرجند2
19اشتراک تجارب و راهکارهای آموزش الکترونیکیمجازیدکتر حسین شکوهی فردعضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه بيرجند5
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۵۵ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۱