برنامه دفاع از پروپوزال، پایان نامه و سمینار دانشجویان ارشد و دکتری گروه علوم ورزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۵ دی ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۶ کد : ۱۵۱۶۶ اخبار دانشکده اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۹۸

برنامه دفاع از پروپوزال/ پایان نامه/سمینار دانشجویان ارشد و دکتری- (گروه علوم ورزشی) نیمسال دوم 00-99

لینک ورود به جلسه دفاع:

https://ac5.birjand.ac.ir/rzdwyyxxpp8b

 

تاریخ ،ساعت و مکان  دفاع

نماینده تحصیلات تکمیلی

داوران

استاد مشاور

استاد  راهنما

پروپوزال/ پایان نامه/سمینار

رشته

ورودی

نام دانشجو

ردیف

28/10/1400 سه شنبه

ساعت 12   مجازی

-

دکترثقه الاسلامی دکترصاحبکاران

دکتر میرکاظمی

پروپوزال

مدیریت  ورزشی

99

محمدرضا حسنی

1