فارغ التحصیلان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴٬۹۷۲ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگينام پدررشته تحصيلي
کارشناسی7510411200باقرشاه ویسیصادقفیزیک (ستاره دار)
کارشناسی7510411800محمدمرادیانعلیفیزیک (ستاره دار)
کارشناسی7610412800سیدحسنحسینیسیدابوالفضلفیزیک (ستاره دار)
کاردانی8712104504مینابراتی لقبغلامرضافیزیک
کاردانی8912104453سیده فائقهکشمیریسیدعلیفیزیک
کاردانی8210401300میلادستاره آسمانبهمنفیزیک
کاردانی6950200000ملکهرئوسی میاندوآبولیفیزیک
کاردانی9112104030مهدیقربانیحسنفیزیک
کاردانی8612104482سیده فائزهقریشی ثانیسید هاشمفیزیک
کاردانی9412104060حسینیزدانیعلی اکبرفیزیک
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷