آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه امکان گذراندن درسهای اضافی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشدآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
آیین نامه بهره مندی دانشجویان دارای استعداد درخشان از کلاسهای آموزش عالی آزادآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد های درخشان در دوره های کارشناسی(پیوسته وناپیوسته )و کارشناسی ارشد از سال ۹۵-۹۴- جدیدآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد از سال -۹۵-۹۴- جدیدآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری تخصصی از سال ۹۵-۹۴ -جدیدآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته ی تحصیلی در مقطع کارشناسیآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشانآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
ابلاغ جدید معاون وزیر مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش بدون آزمونآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتریآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
اصلاحیه حداقل امتیاز لازم جهت پذیرش بدون آزمون در دوره دکتریآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
حداکثر زمان اتمام رشته دوم در صورت قبولی کارشناسی ارشد در رشته اول برای دانشجویان دو رشته ایآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
نحوه محاسبه ده درصد برتر دانشجویان دوره کارشناسی برای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشدآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان
نکات مربوط به آیین‌نامه تحصیل همزمان دانشجویان در دو رشته تحصیلیآیین نامه ها و مقررات امور هدایت استعدادهای درخشان