Yüksek lisans

visits:757

‘’Yüksek Lisans Dalları’ 

Sosyal bilimler araştırması

Tarih - İslami İran tarihi

Kırsal coğrafya ve planlama - Kırsal Sürdürülebilir Kalkınma Yönetimi

Siyasi Coğrafya

Genel Dil bilimi (Linguistic)

Arap dil ve edebiyatı

Farsça dil ve edebiyatı

Farsça dil ve edebiyatı - Uyarlanabilir edebiyat

Farsça dil ve edebiyatı - Hikâye Edebiyatı

Siyasi bilimler

Felsefe ve islam kelâmı

İngilizce tercümanlığı

Çevre tehlikeleri

Nehcul belaga- Sosyal siyasi ve Genel hukuk

Beden eğitimi ve spor bilimleri - Spor yönetimi

Spor fizyolojisi

Spor fizyolojisi - Soyut spor faaliyeti dalı

Spor fizyolojisi -  Uygulamalı spor fizyolojisi dalı

Spor yönetimi - spor salonlarında stratejik yönetim dalı

Kimya - Organik kimya

Kimya - Analitik kimya

Kimya - Fiziksel kimya

Kimya - İnorganik kimya

Jeoloji - Petroloji

Jeoloji - Stratigrafi ve Paleontoloji

Jeoloji- Sedimantoloji ve Litoloji

Jeoloji - Tektonik

(Fitokemistri (Bitki kimyası

Fizik - plazma fiziği

Fizik - Yoğun madde fiziği

Fizik - Astronomi ve Astro fizik

Ders Planlaması

Eğitim Psikolojisi

Bilgi ve bilim tanımı - Bilgi yönetimi

Bilgi ve bilim tanımı - Genel kütüphaneler Bilgileri dalı

Eğitim yönetimi

Istatistik - Matematik istatistiği

Uygulamalı matematik - Sayı analizi

Uygulamalı matematik - Optimizasyon

Uygulamalı matematik - Şifre ve kod

Uygulamalı matematik - Mali matematik

Soyut matematik – Geometri (Topoloji)

Agro ekoloji

Agro teknoloji - Tarım bitkileri ekolojisi dalı

Agro teknoloji - Tohum bilimleri ve teknolojisi dalı

Agro teknoloji -  Tarım bitkileri fizyolojisi dalı

Bitki patolojisi

Kırsal kalkınma

Genetic ve bitki türü geliştirmesi

Hayvan bilimleri - Hayvan yemi dalı

Hayvan bilimleri - Kuşların yemi dalı

Hayvan bilimleri - Hayvan Ve Kuş genetiği dalı

Hayvan bilimleri - Hayvan Ve Kuş fizyolojisi  dalı

Su bilimleri ve mühendisliği - Su kaynakları

Su bilimleri ve mühendisliği - Sulama ve Drenaj dalı

Su bilimleri ve mühendisliği - Su yapıları dalı

Bahçıvanlık bilimleri ve mühendisliği - Şifa bitkileri dalı

Havza bilimleri ve mühendisliği - Su ve toprak Koruma dalı

Havza bilimleri ve mühendisliği - Sel ve Nehir dalı

Çevre bilimleri ve mühendisliği - Yurt değerlendirmesi ve tedariği dalı

Çevre bilimleri ve mühendisliği - Çevre kirliliği dalı

Mera bilimleri ve mühendisliği - Şifa ve Sanayi bitkiler dalı

Mera bilimleri ve mühendisliği - Mera yönetimi dalı

İnşaat mühendisliği - Su ve hidrolik yapılar

İnşaat mühendisliği - Çevre

İnşaat mühendisliği - Su kaynakları yönetimi

İnşaat mühendisliği - Yapı

Maden mühendisliği - Maden keşfi

Maden mühendisliği - Madencilik

Maden mühendisliği - Maden maddeleri işlemesi

Makine mühendisliği

Makine mühendisliği-  Enerji dönüşümü

Mekanik mühendisliği - Yapım ve üretim

Makine mühendisliği - Uygulamalı Tasarım

Elektrik mühendisliği - Güç sistemleri

Elektrik mühendisliği -  Sistem Telekomünikasyonu

Elektrik mühendisliği - Elektronik tesisleri devreleri

Elektrik mühendisliği - Güç elektroniği ve elektrikli makineler

Bilgi teknolojisi mühendisliği - İletişim ve bilgisayar ağları

Arkeoloji - İran tarihinden önce

Arkeoloji - İran ve diğer ülkelerin uygarlığı ve islami kültürü

Arkeoloji – İran’nın tarihi devri