Lisans derecesinde ulusrararası öğrencilerin alınması

visits:1274

Lisans derecesinde ulusrararası öğrencilerin alınması

Genel koşullar

1.İranda yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler için lise ve üniversite ön hazırlık diplomasının olması

Not a) İran islam cumhuriyeti diışında eğitim belgelerine sahip olan başvuranlar, tüm eğitim belgelerini elçilik veya hedef ülkedeki İran islam cumhuriyetinin konsolosluklarından birine onaylattırmaları gerekir.

Not b) Afganistan uyruklu başvuranların diploma evrakları, Afganistan milli eğitim bakanlığı, Afaganistan dış işleri bakanlığı ve Kabul şehrindeki İran islam cumhuriyetinin elçiliği (veya Afganistandaki İran islam cumhuriyetinin konsolosluklarından biri) tarafından onaylanıp kaşelenmesi gerekir.

Not c) Kendini yöneten okulların diplomasına sahip olan Afganistan uyruklu başvuranların alınması yasaktır.

2.Eğitim ücretlerini ödemek için gerekli mali desteğe sahip olması

3.İranda eğitim Vizesi almak için kanun yasağının olmaması

4.Lisans derecesinde eğitim Alabilmeniz için Maksimum yaş 26’dır.

Özel koşullar:

1. Lisans dönemi başvuranların diploma ve üniversite ön hazırlık toplam puanları 20 üzerinden en az 12 olmak zorundadır.

2. Matematik ve fizik dallarından diploma ve üniversite üncesi sertifikası sahibi olan kişiler, tüm teknik-mühendislik, temel bilimler, tarım ve doğal kaynaklar, insan bilimleri ve yabancı diller kategorilerini seçebilirler.

Not a) Mühendislik dalları başvuranları için (matematik dalı) diploma ve üniversite ön hazırlık toplam puanları 20 üzerinden en az 12 olmak zorundadır.

Not b) Diğer üniversite dalları başvuranları için (matematik dalı hariç diploması olanlar) diploma ve üniversite ön hazırlık toplam puanları 20 üzerinden en az 12 olmak zorundadır.

3. Doğa bilimleri (Deneysel Bilimler) dallarından diploma ve üniversite öncesi sertifikası sahibi olan kişiler, sadece Temel bilimler, Tarım ve doğal kaynaklar, İnsani bilimler ve Yabancı diller kategorilerini seçebilirler

4. İnsan bilimleri (eşit ağırlıklı bölüm) dallarından diploma ve üniversite üncesi sertifikası sahibi olan kişiler, sadece İnsan bilimleri (eşit ağırlıklı bölüm) ve Yabancı diller kategorilerini seçebilirler.

5 .Teknik diploma veya meslek lisesi dipomasına sahip ve üniversite ön hazırlık belgesi olmayan başvuranlar, kesin olarak üniversite ön hazırlık belgesini (Sayısal, sözel ve eş ağırlıklı dallarında) Alıp, kayıt sırasında sunmaları gerekir.

6. Teknik dallardan (meslek lisesi veya bilimsel uygulama ve …) diplomaya sahip olan başvuranlar ön hazırlık belgesi sunumuna ihtiyaçları yoktur ve ön lisans belgeleri üniversite ön hazırlık belgesi olarak sayılacaktır.

7. Farsça dili bilmeyen başvuranların üniversiteyi kazanmaları durumunda, farsça eğitim kurslarını en fazla 9 ay süre boyunca, Birjand üniversitesinde başarıyla tamamlamaları gerekir.

Diğer koşullar:

1. Çift uyruklu olan veya babaları İranlı olan ve diğer ülkenin milliyetine sahip olan başvuranların alınması yasaktır.

2. Aynı anda başka bir üniversitedede eğitim gören başvuranların alınması yasaktır.

3. İran islam cumhuriyetinin üniversitelerinde lisans dönemini bitirmiş olan ve tekrar başka bir dalda aynı lisans düzeyinde eğitimlerini devam ettirmeyi talep eden başvuranların alınması yasaktır.

4. Ön lisans belgesine sahip başvuranların lisans Programına alınması sakıncasızdır.

Başvuru için Gerekli evraklar

Üniversiteye Başvuru anketini elektronik olarak doldurulması (Online)

Not a) başvuranlar eğitim evraklarını (diploma ve üniversite ön hazırlık diploması ve detaylı puanları) ve kimlik evraklarını (kimlik kartı veya pasaport) taratıp ve başvuru formunu doldurma esnasında, belirtilen bölümlere yüklemeleri gerekir.

Not b) kimlik evrakları, vizeli itibar sahibi pasaport veya oturma izni veya mültecilik kitapçığı veya iç işleri bakanlığı yabancı uyruklular ve göçmenler işlemleri idaresi tarafından çıkartılan kimlik kartından oluşmaktadır.

Kayıt yapmak için tıklayın

Last Update At : 22 Haziran 2019