Görevler

 • Birjand üniversitesinin kapasitesi ve kabiliyetlerini tanıtmak Ve eğitim ve araştırma iş birlikleri toplamak hedefiyle, Ulusrararası üniversiteler ve kurumlar ve bilimsel merkezler ilr iletişim kurmak
 • Dünya ülkeleriyle çift taraflı eğitim, araştırma ve bilişim iş birliklerini geliştirmek.
 • Birjand üniversitesi ile yurt dışı bilimsel merkezler ve üniversiteler arasında iş birliği anlaşmalarının düzenlenmesi ve takibi.
 • Üniversitenin ulusrararası öğrenci işlemlerinin yönetimi
 • Yurt dışı üniversiteler, kurumlar  ve araştırma merkezleriyle ortak eğitim, konuşma ve çeşitli seminerler düzenlemek.
 • Ulusrararası seminerlerin düzenlenmesi, ulusrararası projelerin yapımı ve yurt dışı üniversiteleri ve bilim merkezleriyle ortak tezlerin yapılması.
 • Yurt dışı kurumlarla profesör ve ögrenci değişiminde iş birliği yapmak.
 • Bilim heyeti üyeleri, öğrenciler ve üniversite çalışanları için Dil ve tercüme kursları düzenlemek.
 • Üniversitenin ulusrararası ve bölgesel toplumlarda üyeliğinin takip etmek.
 • Araştırma fırsatları ile ilgili işlemlerin yönetimi ve ulusrararası seminerlere katılmak.
 • Üniversitenin ulusal ve ulusrararası üslerde sıralanmasının yükselmesini sağlamak.
 • Üniversitenin Website, broşürler ve rehber kitapçıklarını yabancı dillerde yönetmek.
 • Bilimsel/Ulusrararası iş birliklerini kolaylaştırmak hedef ile, Görev ve sorumluluklar ile ilgili düzenlemelerin derlenmesi ve yeniden gözden geçirilmesi
visits:283