اعضای کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه بیرجند

نام و نام خانوادگیعنوانسمت در دانشگاه بیرجند
---رابط پژوهشیعضو هیات علمی
---عضو علمی وابستهعضو هیات علمی
---عضو علمی وابستهعضو هیات علمی
---عضو علمی وابستهعضو هیات علمی
آقای دکتر ابوالفضل اکبرپورعضو کمیتهمعاون پژوهش و فناوری
آقای دکتر احمد لامعی‌گیورئیس کمیتهرئیس دانشگاه
آقای دکتر جواد زراعتکار مقدمعضو علمی وابستهمدیر روابط عمومی
آقای دکتر سیدجواد حسینی واشانعضو کمیتهمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای دکتر علی ثقه‌الاسلامیعضو کمیتهمدیر حراست
آقای دکتر محسن عارفیدبیر کمیتهمعاون اداری و مالی
آقای دکتر محمد قاسمی گلعضو علمی وابستهمدیر امور فناوری اطلاعات
آقای دکتر محمود فال سلیمانعضو کمیتهعضو هیات علمی گروه جغرافیا و مسئول بسیج اساتید
آقای محمد سالاری شهرستانکعضو کمیتهفرمانده پایگاه بسیج خاتم الانبیاء(ص) کارکنان
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۱